Informacje

Według badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwie zagranicznym w którym realizowano ok. 95 projektów o łącznym, rocznym budżecie w wysokości ok. 80 milionów PLN, półtora roku po wprowadzeniu systematycznego prowadzenia projektów dokonano inwentaryzacji, która pokazała m.in., że: ustąpiły opóźnienia terminowe o ok. 60%, uzyskano oszczędności kosztów poprawy jakości o 30%, zredukowano koszty wytworzenia produktów o ok. 11% przy jednoczesnym wysokim poziomie zadowolenia prowadzących projekty.
Platz, J. Projektmanagement 2/1992

Prowadzenie projektów informatycznych i telekomunikacyjnych
jest czymś specjalnym:
wymaga specjalnych umiejętności zarządzania:

rozwiązania
zastosowania
zbudowania
wykorzystania
bazowania na
kształtowania
stworzenia
oparcia na
specjalnych
specjalnych
specjalnych
specjalnych
specjalnych
specjalnego
specjalnej
specjalnych
zadań
procesów
organizacji
struktur
umiejętnościach
sposobu myślenia
kultury
zleceniach

Tajemnica sukcesu prowadzącego projekty:
W ciągu dnia, od 7.00 rano do 18.00 wieczorem zajmuje się

Procesami administracyjnymi projektu

by w nocy z upodobaniem oddać się

procesom związanym z czynnikiem ludzkim w projekcie


O każdej godzinie x:

x : 00 Przedstawienie procesu, słowa kluczowe
x : 10 Cele tego procesu
x : 20 Metody
x : 30 Techniki i narzędzia
x : 40 Formularze i dokumenty przykładowe
x : 50 Wyniki procesu i lista podjętych operacji© 2004 Lent.ch AG