Zajęcia
Podstawy Prowadzenia Projektu
Praktyka Projektowa

Wszystkie zajęcia prowadzi dr inż. Bogdan Lent
Student każdej grupy uczestniczy w zajęciach w poniedziałek i piątek oraz stosownie do przynależności do grupy we: wtorek, środę lub czwartek.
Poniedziałek


8.15 - 9.45 Refleksje po podstawach prowadzenia projektów i pracach semestralnych
10.15 - 11.45 Prowadzący projekt w przedsiębiorstwie
13.15 - 14.45 Podręcznik prowadzącego projekt,
15.15 - 16.45 Przygotowanie przebiegu symulacji,

Wtorek
8.15 - 9.45 Symulacja projektu Grupa A-D1
10.15 - 11.45 Symulacja projektu Grupa A-D1, kontynuacja
13.15 - 14.45 Symulacja projektu Grupa A-D1, kontynuacja
15.15 - 16.45 Symulacja projektu Grupa A-D1, kontynuacja

Środa
8.15 - 9.45 Symulacja projektu Grupa A-D2
10.15 - 11.45 Symulacja projektu Grupa A-D2, kontynuacja
13.15 - 14.45 Symulacja projektu Grupa A-D2, kontynuacja
15.15 - 16.45 Symulacja projektu Grupa A-D2, kontynuacja

Czwartek


8.15 - 9.45 Symulacja projektu Grupa A-D3
10.15 - 11.45 Symulacja projektu Grupa A-D3, kontynuacja
13.15 - 14.45 Symulacja projektu Grupa A-D3, kontynuacja
15.15 - 16.45 Symulacja projektu Grupa A-D3, kontynuacja

Piątek


8.15 - 9.45 Omówienie szczególnych sytuacji w czasie symulacji Grup A-D1 A-D3
10.15 - 11.45 Problemy i najczęstsze pytania z zakresu prowadzenia projektu
13.15 - 14.45 Dekalog prowadzącego projekt
15.15 - 16.45 Podsumowanie
Refleksje końcowe

© 2004 Lent.ch AG